Strona Główna

Firma „FAKOT Serwis” Nowa Sól zajmuje się remontami kotłów centralnego ogrzewania Eca IV oraz KZ 5 w wersji wodnej i parowej.

Prowadzimy sprzedaż części zamiennych do kotłów Eca IV , KZ 5 i Z 93 Fakot.

Wykonujemy szereg instalacji elektrycznych (standardowych) i inteligentnych (profesjonalnych). Wykonamy dla Państwa naprawy, serwis urządzeń elektrycznych i pomiary elektroenergetyczne. Wykonujemy kompleksowo systemy dozoru – alarmy, monitoring, ppoż.

Posiadamy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji na stanowiskach:

  • eksploatacji i dozoru grupy 1 powyżej 1 kV
  • eksploatacji i dozoru grupy 2
  • na podstawie rozporządzenia MGPiPS z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.