Uprawnienia

Certyfikat

Posiadamy również świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji w sieci na stanowiskach:

  • eksploatacji i dozoru grupy 1 powyżej 1 kV
  • eksploatacji i dozoru grupy 2 na podstawie rozporządzenia MGPiPS z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szeczółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.